GITARA ELEKTRYCZNA     PORADY PRAKTYCZNE
   
 Zapraszam do posłuchania moich kompozycji


----------------------
RĘCZNIE ROBIONA
BIŻUTERI
APROFESJONALNY
MAKIJAŻPERUKI
LACE FRONT
  Stabilizator mostka FLOYD ROSE

Opis Floyd Rose

Patent operatora maszynowego pana Floyd D. Rose z końca lat 70-tych  stał się standardowym wyposażeniem "gitar wyścigowych" dedykowanych do gry solowej. Mostki typu Floyd Rose umożliwiają bardzo głęboką ingerencję w naciąg strun, a co za tym idzie dają możliwość ekstremalnych, w stosunku do mostków innych konstrukcji, zmian wysokości dźwięku i jego modulacji. Z uwagi na głębokość zmian naciągu gitary wyposażone w tego typu mostki mają jeszcze wbudowaną blokadę strun na szyjce.


Zasada działania pokazana jest na rysunku obok
(źródło: Wikipedia")

Mostek Floyd Rose jest swoistego rodzaju balansującą "huśtawką" z punktem oparcia stanowiącym dwie śruby przytwierdzone do korpusu gitary. Z jednej strony przyłożone są siły naciągu strun, z drugiej siły sprężyn napinających.
(I) Układ w pozycji normalnej pozostaje w równowadze.

(II) W przypadku przyciągnięcia "wajchy" tremola do gitary (wprowadzenia do układu równowagi dodatkowej siły) następuje obniżenie naciągu strun, co skutkuje obniżeniem dźwięku.

(III) W przypadku odciągnięcia "wajchy" w przeciwnym kierunku następuje zwiększenie naciągu strun i podwyższenie dźwięku. Tak więc mostek balansuje w warunkach równowagi sił na niego działających. Z tego powodu określa się go również "pływający mostek".


Mostki Floyd Rose posiadają jednak istotne wady:
1. występują problemy w utrzymaniu stroju gitary podczas intensywnego używania efektu tremolo,
2. strojenie gitary z mostkiem Floyd Rose jest procesem trudnym i czasochłonnym: polega na wielokrotnym strojeniu poszczególnych strun, ponieważ zmiana naciągu każdej struny zmienia warunki równowagi sił w mostku i wpływa na strój pozostałych,
3. w przypadku zerwania struny wszystkie struny ulegają rozstrojeniu - podwyższają swój dźwięk (katastrofa jeśli zdarzy się to podczas koncertu),
4. przy używaniu tremola zmienia się wysokość strun nad podstrunnicą.

Wady związane z rozstrajaniem gitary przy używaniu Floyd Rose dość skutecznie minimalizuje opisany poniżej
STABILIZATOR.

Przy odpowiedniej regulacji można zablokować możliwość podciągania mostkiem strun (blokada jednostronna), przy pozostawieniu możliwości ich obniżania, co jest cechą mostków jednostronnych.

Poniżej przedstawiono szczegółową konstrukcję stabilizatora mostka typu Floyd Rose opartą na znanych i publikowanych rozwiązaniach różnych producentów.
 
    Konstrukcja stabilizatora  
   Na zdjęciach przedstawiono wykonany we własnym zakresie STABILIZATOR
.
NAKRĘTKA 3 służy do regulacji naciągu wstępnego sprężyny (sztywności stabilizacji), NAKRĘTKA 4 do ustawienia położenia czoła TRZPIENIA (styk z blokiem Floyd).
Elementy suwliwe: trzpień, nakrętka ustalająca oraz nakrętka napinająca, wykonane są z mosiądzu lub brązu fosforowego.


Obok rysunki elementów STABILIZATORA.
Ważną sprawą jest dobór właściwej, zarówno pod względem wymiarów, jak i charakterystyki ("twardości"), sprężyny.

OGÓLNE WARUNKI DOBORU SPRĘŻYNY
 
Typ sprężyny: ściskana
Charakterystyka sprężyny: liniowa
Min. średnica wewnętrzna: 6,5 mm
Max. długość swobodna: 30 mm
Współczynnik sprężystości: 1,5 - 3 N/mm
 
Zasada działania
   
 

STABILIZATOR
przymocowany jest dwoma wkrętami do drewna korpusu w komorze sprężyn Floyd Rose.
NAKRĘTKA USTALAJĄCA służy do ustalenia takiego położenia, by czoło TRZPIENIA w stanie spoczynku dotykało (bez luzu) powierzchni bloku Floyd. NAKRĘTKA NAPINAJĄCA służy do ustalenia naciągu wstępnego sprężyny - dzięki temu TRZPIEŃ będzie się wsuwał w KORPUS jedynie po przekroczeniu pewnej, ustalonej tą nakrętką siły.

   - Przy przesunięciu wajchy tremola w kierunku korpusu gitary (zmniejszenie naciągu strun i obniżenie dźwięku)
TRZPIEŃ dzięki trzymaniu NAKRĘTKI USTALAJĄCEJ nie zmienia swego położenia względem KORPUSU STABILIZATORA.

   - Przy przesunięciu wajchy tremola w kierunku zewnętrznym (zwiększenie naciągu strun i podwyższenie dźwięku) blok Floyd naciska na
TRZPIEŃ i powoduje jego przesunięcie w KORPUSIE STABILIZATORA

STABILIZATOR podtrzymuje Blok FLOYD w stabilnym położeniu do momentu przekroczenia ustawionej NAKRĘTKĄ NAPINAJĄCĄ siły SPRĘŻYNY NAPINAJĄCEJ. Precyzyjnie stabilizuje położenie bloku Floyd, co jest warunkiem stabilności stroju gitary.
 
      Montaż i regulacja  
     
  UWAGI

Istotnym warunkiem prawidłowego działania jest zapewnienie odpowiedniego, niewielkiego luzu elementów przesuwnych, dużej gładkości powierzchni współpracujących oraz właściwemu doborowi charakterystyki sprężyny. Elementy współpracujące suwliwie zaleca się nasmarować odpowiednim smarem.

STABILIZATOR montuje się w wolnym miejscu pomiędzy sprężynami systemu Floyd Rose.

Celem zapewnienia trwałości i poprawy współpracy powierzchni Trzpienia oraz Bloku Floyd (standardowo zbudowanego ze stosunkowo miękkiego i nieodpornego na naciski i ścieranie stopu aluminium) zamontowano dodatkowo obejmę z cienkiej i twardej blachy sprężystej (na zdjęciu czarny element na krawędzi bloku).
 
     
1. Nastroić gitarę. Ustalić, przez regulację dwoma śrubami, naciąg sprężyn mostka FLOYD tak, by płyta mostka była równoległa do korpusu gitary. Czynność regulacji naciągu sprężyn należy wykonywać naprzemiennie ze strojeniem do spełnienia warunku równoległości płyty mostka z korpusem gitary.
2. Wybrać miejsce zamontowania STABILIZATORA. Ustawić przy pomocy NAKRĘTKI USTALAJĄCEJ takie wysunięcie TRZPIENIA, by jego wewnętrzna cześć wystawała ok. 1-2mm poza ściankę z otworem KORPUSU.
3. Umieścić STABILIZATOR w ustalonym miejscu i przysunąć do Bloku FLOYD tak, by TRZPIEŃ stykał się z Blokiem (jak na zdjęciu). Zaznaczyć w korpusie gitary miejsca do wykonania otworów.
4. Wykonać w zaznaczonych miejscach otwory pod wkręty mocujące.
5. Zdemontować elementy z KORPUSU STABILIZATORA wszystkie elementy. Przykręcić STABILIZATOR do korpusu gitary.
6. Zdemontować (w zależności od potrzeb) w elementach lub w całości mostek FLOYD.
7. Zmontować elementy przymocowanego do korpusu gitary STABILIZATORA.
8. Zamontować (jeśli był zdemontowany) mostek FLOYD, wyregulować i nastroić gitarę.
9.  NAKRĘTKĄ USTALAJĄCĄ ustalić położenie TRZBIENIA na styk z blokiem FLOYD.
10.  NAKRĘTKĄ NAPINAJĄCĄ ustalić nacisk początku zadziałania systemu STABILIZATORA. Czym sprężyna bardziej wstępnie napięta tym układ tremola jest stabilniejszy, lecz trzeba użyć większej siły na rozciąganie strun (podnoszenie wysokości dźwięku). W krańcowym przypadku (sprężyna całkowicie ściśnięta) FLOYD ROSE działa jak stabilny mostek jednostronny.
11. Dla zwiększenia stabilizacji stroju można lekko napiąć sprężyny mostka poprzez wkręcenie śrub mocującej je blachy o 1/2 - 2 obroty
 
 
 
 
   ALL RIGHTS RESERVED   WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE